REFERENCJE

 

Począwszy od 2002 roku znaczące firmy podpisały z nami umowy współpracy pozwalając nam tym samym do przyczynienia się w znaczym stopniu do odbudowy głównych dróg w Polsce oraz uczestniczenie w projektach finansowanych z środków Unii Europejskiej:


 1. Umowa z Budimex- Dromex S.A. na wykonanie prac zwiazanych z transportem kruszyw oraz budową nasypów przy realizacji kontraktu pod nazwą „Droga do Lotniska pod Katowicami, etap I . Budowa węzła Podwarpie i odnowa drogi krajowej Nr 1”

 2. udział w realizacji kontraktu z Budmimex -Dromex S.A. Budowy drogi w miejscowosci Chałupki dotycząca wykopu i przewozu materialu na nasyp ok. 40 000 m3

 3. umowa z Spółką Wakoz na budowę : Autostrada AS Sekcja „Dąbie – Wartkowice” dotyczącej transportu piasku w ilości ok 250 000 ton.

 4. umowa z firmą Strabag przedsiewzięcie budowlane pod nazwą „Budowa Autostrady A2, Konin – Koło – Dąbie polegajace na dostarczeniu 500 000 ton materiału

 5. umowa z Skanska : Budowa drogi ekspresowej S-1 w Bielsku – Biała- jasienica w zakresie transportu masy butmicznej oraz przemieszczaniu ziemi w ilości ok. 23 000 m3

 6. umowa z Budmimex – Dromex S.A. na usuniecie warstwy humusu i wykonanie robót ziemnych przy realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa bytomskiego odcinka obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnoslaskiej etap II”

 7. umowa z formą Frakcja Sp. z o.o. na reazlizację robót drogowych dla projektu „ Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach przy ul. Konduktorskiej”

 8. umowa z Budimex – Dromex S.A. w zakresie wykonannia robót ziemnych, budowa podłoża, usługi sprzętowe, transportowe i dostawa materiałów nasypowych dla kontaktu: „Budowa obwodnicy miasta Dobrodzień etap II”

 9. umowa z firmą Skanska o współpracy w zakresie usług sprzetowych i transportowych przy budowie : Autostrady A1 Gdańsk – Nowe Marzy

 10. umowa z Bielskim Parkiem Techniki Lotniczej Sp. z o.o. na wykonanie robót ziemnych, podbudów wraz z wykonaniem nawierzchni drogowych oraz pasa startowego wraz z oświetlenie przy realizacji projektu „Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego – innowacja, kooperacja, rozwój”

  Zapraszamy do przeczytania LISTÓW REFERENCYJNYCH